Servis akumulatora po najpovoljnijim uslovima

Ako je motor srce vašeg vozila, akumulator je njegova krv. Kao što srce ne može da pumpa bez krvi – tako i motor ne može da se pokrene bez energije koju akumulator pumpa u njega. Zajedno sa motorom i alternatorom, akumulator je jedna od vitalnih komponenti koja određuje zdravlje vašeg automobila.

Osnovna funkcija ovog dela električnog sistema je skladištenje energije i snabdevanje motora i druge elektronske opreme velikim količinama električne struje neophodne za startovanje vozila. Redovan pregled i održavanje akumulatora su obavezne stavke, jer zdravlje i dalji rad automobila zavise od toga.

Akumulator se brzo i često prazni?
Mi ćemo proveriti o čemu se radi

Sprečite probleme sa startovanjem vozila i akumulatorom koji se brzo prazni

Provera ispravnosti akumulatora

  • Testiranje napona akumulatora
  • Provera startne snage akumulatora
  • Provera procenta napunjenosti
  • Testiranje ispravnosti punjenja
  • Utvrđivanje trenutnog stanja

Zamena akumulatora

  • Priključenje uređaja za napajanje elektronskih komponenti
  • Skidanje i čišćenje klema sa akumulatora
  • Postavljanje akumulatora u skladu sa vrstom vozila
  • Povezivanje klema na akumulator
  • Premazivanje kontakta zaštitnim sprejom

Kratkim vožnjama i čestim startovanjem vozila smanjujete pouzdanost i vek trajanja akumulatora

Dijagnostika akumulatora u Trio Servisu

Naše stručno osoblje vrši temeljan pregled akumulatora, njegovih vitalnih komponenti, kao i celokupnog električnog sistema, kako bi detektovalo izvor problema.

Zamena akumulatora u Trio Servisu

Zamena akumulatora je BESPLATNA ukoliko akumulator odgovara po jačini, rasporedu i debljini klema. U zavisnosti od proizvođača akumulatora obezbeđujemo pisanu garanciju.

Redovni pregled akumulatora u Trio Servisu

Redovni pregledi će osigurati da vaš auto bude na pravom putu na duge staze uz jak i funkcionalan akumulator. Budite uvek sigurni da je vaš auto u dobrim rukama.

Zakazivanje servisa

Ne dozvolite da se akumulator isprazni onda kada je najpotrebniji – zakažite proveru akumulatora u našem servisu

Send this to a friend